CEWOOD-konstruktionspaneler är ett naturligt material som tillverkas i Lettland; vänligt mot både miljön och hälsan. Tack vare det naturliga råmaterialet skapar panelkonstruktioner ett trevligt mikroklimat som är typiskt för en miljö med naturlig träfinish. Under användning förlorar konstruktionspanelerna inte sina egenskaper – detta material har testats i Europa under mer än 100 år och i Lettland i mer än 50 år. Panelerna har höga termiska tröghetsparametrar, vilket gör det möjligt att skydda lokaler från snabba temperaturförändringar.
CEWOOD-utvecklade konstruktionspaneler erbjuder rationella lösningar för värmeisolering, ljudisolering och avgränsande konstruktioner i både nya byggnader och renoveringsprojekt.
Träulsbredd:
3.0 mm
Paneltjocklek:
25, 50, 75 och 100 mm
Storlek:
2400 x 600 mm
Cement:
Grå portlandcement
Värmeledningsförmåga:
Λ = 0,066 W/m•ׄK
Specifik värme:
c = 2 100 J(kg•K)
Brandsäkerhetsklass:
B-s1, d0

Se mer information om tekniska specifikationer för akustiska paneler och deras tillämpningsområden i avsnittet 'Nedladdningar’.